Gondgryp911

Hulp met onwettige grondbesettings

My Grond

My Besigheid

My Gemeenskap

GRONDGRYP911: DIE PLATFORM TEEN GRONDBESETTINGS

Eiendomsreg in Suid-Afrika is onder druk. Enersyds is die ANC en die EFF die Grondwet aan’t wysig om “wettige” onteiening sonder vergoeding moontlik te maak; andersyds moedig Julius Malema en ander radikale figure sommer openlik onwettige grondbesettings aan. Nieteenstaande herhaaldelike versekeringe deur President Ramaphosa – dat die regering nie onwettige grondbesettings, oftewel grondgrype sal toelaat nie – het dit in 2018 herhaaldeik gebeur. Daar is ongelukkig rede om te vermoed dat grondgrype in 2019 sal toeneem, tensy sakelui en gemeenskappe ‘n stokkie daarvoor steek.

Daarom stel Sakeliga die Grondgryp911 – platform bekend: om jou te help on jou eiendom en eiendomsreg in Suid-Afrika te beskerm.

GRONDGRYP911 BIED JOU:

Jou eiendom se afmetings, GPS-koördinate en ander rekords uit die Landmeter-Generaal se kantoor.

Stapsgewyse inligting oor hoe om ‘n grondbesetting af te weer;

Toegang tot bekostigbare regshulp

Vrae en antwoorde

Wat is Grondgryp911?

Grondgryp911 is ‘n platform om grondbesettings te help stuit. Dit bemagtig grondeienaars met inligting, regshulp, en eiendomsrekords vanaf die landmeter-generaal, ten einde voor te berei of op te tree teen onwettige grondbesettings.

Waarom het Sakeliga die platform begin?

Die debat oor onteiening sonder vergoeding berokken die Suid-Afrikaanse ekonomie groot skade. Een van die wyses waarop dit skade aanrig is die aanmoediging van onwettige grondbesettings. Onwettige grondbesettings is nie beperk tot landbougrond nie, maar vind dikwels juis in stedelike gebiede, insluitende sakegebiede, plaas.

Een van die groot gevare van onwettige grondbesettings is dat dit ‘n aansteeklike verskynsel is, wat oorspoeleffekte het. As grondgrype op een plek in die land gebeur, en nie afgeweer word nie, moedig dit grondgrype en wetteloosheid in ander dele van die land ook aan. Daarom is dit in die openbare belang om grondgrype, waar ook al dit plaasvind, in die kiem te smoor. So kan die regsorde beskerm word, en kan gekeer word dat die beperkte hulpbronne van die polisie en privaat sekuriteit op te veel plekke gelyk ontplooi moet word.

Waar gaan ek regshulp kry?

In die openbare sowel as persoonlike belang is die nodig om so gou moontlik teen grondgrype op te tree, insluitende met regsaksie. Regsaksie, byvoorbeeld om ‘n dringende interdik te bekom, is egter duur. Ten einde Sakeliga-lede beter in staat te stel om teen grondgrype op te tree en so die regsorde te beskerm, bied Hurter Spies Prokureurs aan lede van Sakeliga – wat R300 per maand of meer tot Sakeliga bydra – teen ‘n verminderde tarief bystand vir ‘n dringende interdik en afsettingsbevel.

Sou jy in geval van ‘n grondbesetting van Hurter Spies Prokureurs se hulp gebruik wil maak, kontak hulle vir ‘n konsultasie direk via die inligting soos beskikbaar in die inligtingspakket wat jy vanaf die Grondgryp911-platform ontvang het.

Moet ek wag tot my grond beset word, of kan ek nou-al iets doen?

Met die Grondgryp911-platform hoef jy nie te wag tot ‘n besetting plaasvind nie. Trouens, deur nou reeds die plaftorm te gebruik en jou inligtingspakket te ontvang sal jy gereed wees om, wanneer die oomblik aanbreek, vinniger om te tree. Indien jou grond reeds beset word, het jy minder tyd om seker te maak dat jy die regte stappe volg.

WEES EERDER VOORBEREID AS SPYT

DOEN NOU AL DIE GRONDWERK OM JOU EIENDOM TEEN ONWETTIGE BESETTINGS TE BESKERM

Instruksies

Wanneer jy al die stappe gevolg het, stuur ons per e-pos vir jou ’n inligtingspak. Dit bevat ’n afskrif van jou eiendom se inligting, asook die stappe wat jy moet volg wanneer ’n grondbesetting plaasvind.

Indien daar reeds ’n grondbesetting op jou eiendom is, dui dit aan sodat ons dadelik die inligting aan ons regspan kan stuur.

DUI DIE EIENDOM SE LIGGING AAN

Dui die fisiese ligging van jou eiendom aan. Tik jou adres in die soekboks in, selekteer dit op die kaart, of gebruik jou toestel se GPS-funksie (indien jy op die perseel is)