Minder politiek, meer besigheid

Staan op vir wat reg is

GrondGrype

By Sakeliga beywer ons onsself vir die volhoubare sukses van die sakesektor, deur ‘n gunstige sakeomgewing te bevorder, sakelui teen skadelike inmenging te beskerm en te streef na ‘n voorspoedige ekonomiese netwerk.

In kort, Sakeliga skep en beskerm die omgewing waarbinne die sakegemeenskap, en die gemeenskap in die breë sake doen. Ons baseer dit op ‘n vrye mark, konstitusionalisme, regverdigheid, volhoubaarheid en ‘n sterk gemeenskapswaardestelsel.

Ons benadering is gewortel in eeue se besigheidswaarhede, en word bevestig deur internasionale tendense en gevestigde sakepraktyke.

Steun hierdie veldtog

Ons wil jou help

13 + 1 =