KONTAKBESONDERHEDE

Kontak ons asb met enige navrae by die kanale hier onder

Kontak Nommer

012 880 1951

E-posadres

diens@sakeliga.co.za

Adres

117 Gerhardstraat, Die Hoewes, Centurion

Algemene navrae

Navrae oor jou lidmaatskap

Medianavrae

Algemene Navrae

Het jy ‘n vraag oor Sakeliga? Voltooi die vorm met jou vraag.

Navrae oor jou Lidmaatskap

Voltooi die vorm om enige navrae oor jou lidmaatskap te rig.

Medianavrae

Indien jy ‘n mediapersoon is, en op Sakeliga se medialys wil verskyn, of indien jy ‘n medianavraag wil rig, voltooi die vorm.