Ons Regstrategie

Sakeliga se regsaksie bly gefokus op sake van konstitusionele en vryemarkbelang.

Alhoewel ons voortdurend voorstelle en versoeke vir regsaksie ontvang, sif ons dit tot sake wat aan die beginsels voldoen. Dit is nogtans veeleisend, omdat dit telkens voorlopige of selfs deeglike ondersoek vereis, en met versigtige bestuur van lede en ander verwagtinge gepaard moet gaan. Ons stuur weg van sake wat slegs simptome aanspreek of wat kundigheid buite ons fokus vereis, soos suiwer korrupsie-aangeleenthede, nie-staatsverwante kommersiële geskille, of sake wat nie ‘n duidelike besigheidsverwantskap het nie.

Terreine waarop Sakeliga tans litigeer, of kundigheid en potensiële sake ontwikkel, sluit in:

  • Selfstandigheid vir sakegemeenskappe in munisipaliteite, wat elektrisiteit, dienste en infrastruktuur betref
  • Swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie en ander rasverwante kwota-benaderings
  • Politieke aanhitsing tot gemeenregtelike misdaad waar dit op eiendomsreg betrekking het en nie andersins hanteer kan word nie
  • Vryheid om besigheid te doen die bereddering van ‘n humanitêre krisis as gevolg van die grendelstaat

Terreine waarop ons nog nie litigeer nie, of onmiddellike regsaksie voorsien nie, maar wat toenemend belangrik gaan word

  • Mededingingsbeleid
  • Staatsondernemings wat vryemarkspelers uit die mark dwing
  • Regulasies wat vryemarkmededinging verbied (bv Eskom)