Aangename kennis!

Sakeliga is in 2011 gestig as selfstandige sakegroep sonder winsoogmerk. Ons bou ‘n selfstandige sakegemeenskap om die sakeomgewing institusioneel te verbeter en aan te vul. Ons verbeter die sakeomgewing deur beleids- en regsintervensies, en ons vul die sakeomgewing aan met alternatiewe meganismes vir besigheid daar waar dit weens politiek tekortskiet. 

In kort, Sakeliga skep en beskerm die omgewing waarbinne die sakegemeenskap, en die gemeenskap in die breë sake doen. Ons baseer dit op ‘n vrye mark, konstitusionalisme, regverdigheid, volhoubaarheid en ‘n sterk gemeenskapswaardestelsel.

Ons benadering is gewortel in eeue se besigheidswaarhede, en word bevestig deur internasionale tendense en gevestigde sakepraktyke.

Ons stel jou graag voor aan ons sakegemeenskap

Sakeliga se visie vir ‘n selfstandige sakegemeenskap is ‘n netwerk van sakelui en plaaslike sakegemeenskappe wat hulself reguleer, bestand is teen skadelike staatsinmenging, saamwerk om voorspoed te skep.

Dit is ‘n gemeenskap wat hul kapitaal kan mobiliseer om ‘n gunstige omgewing vir hulself en alle gemeenskappe waar hulle sake doen te verseker. 

Sakeliga se aktiewe ledetal beloop tans net meer as 12 000 (ondernemings en sakelui), 7000 gebruikers op ons sakeplatform Sakeplein, en ‘n netwerk van intekenare op ons nuusbriewe en verslae van sowat 45 000.

Ons plan vir ‘n suksesvolle sakegemeenskap

(en jou rol daarin)

Die ekonomie is ‘n diensbaarheidsketting waar sakelui en besighede mekaar nodig het om suksesvol te wees. ‘n Suksesvolle sakegemeenskap dra by tot maatskaplike stabiliteit. 

Sakeliga implementeer tans ‘n plan vir plaaslike sakegemeenskappe. Meer as ooit vantevore hang dit van sakegemeenskappe af om in die pad van verval te staan.  As een sakeorganisasie sal daar altyd ‘n beperking wees op hoeveel Sakeliga kan uitrig. Ons fokus is dus eerder om soveel moontlik plaaslike sakegemeenskappe te versterk en onder ‘n belynde regstrategie te organiseer. So kan ons saam meer doen en vir mekaar regspresedente skep.

Daar is nie iemand beter om oplossings en geleenthede in verval te soek en te implementeer as ‘n entrepreneur nie. Sakeliga se rol is bloot om oplossingsgedrewe sakegemeenskappe saam te snoer en te versterk.

BESTUUR

Met Piet le Roux aan die stuur en ‘n groep sterk denkers en doeners op sy bestuurspan, boks Sakeliga se personeelkorps van 14 vér bó hulle gewigsklas.

Piet le Roux

Uitvoerende hoof

 

Dirk Scheepers

Hoof – Finansies en bedryf

 

Moira-Marie Kloppers

hoof – bemarking, kommunikasie en ledediens

 

Gerhard van Onselen

senior ontleder 

 

Daniel du Plessis

BESTUURDER – SAKEPLEIN

 

Ernst Vorster

hoof – plaaslike sakeligas en affiliasies

 

Direksie

Sakeliga is in 2011 deur senior sakelui as ‘n maatskappy sonder winsoogmerk gestig. Die direksie word deur lede aangewys en talle van ons stigterslede is tot vandag steeds op die direksie by Sakeliga betrokke. 

Piet le Roux

Uitvoerende direkteur

Piet le Roux is sedert 2017 die uitvoerende hoof van Sakeliga. Hy is ‘n alumnus van die Universiteit Stellenbosch, en beskik ook oor ‘n meestersgraad (Unisa) in Ekonomie oor die impak van Swart Ekonomiese Bemagtiging op ekonomiese groei.

Le Roux is ‘n lid van die Raad van die Instituut vir Rasseaangeleenthede en ‘n medewerker van die Suid-Afrikaanse Ludwig von Mises Instituut. Sy navorsing en publikasies fokus op ekonomiese, politieke en kulturele aangeleenthede; en hy is ‘n gereelde openbare spreker en kommentator.

Le Roux is ‘n voormalige akademiese hoof van Akademia, die privaat universiteit, en ‘n voormalige hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut.

Nick Vlok

Voorsitter en nie-uitvoerende direkteur

Nick Vlok is die voormalige Hoof Uitvoerende Beampte van Digicore Holdings Ltd (1998-2016), en dien ook op Digicore International se direksie in Duitsland, Nederland en die Verenigde Koninkryk. Hy is die voorsitter van Sakeliga se direksie. Vlok bestee deesdae baie tyd op sy suksesvolle wildsplaas en jagbestemming buite Koster.

Niel Pretorius

Ondervoorsitter en nie-uitvoerende direkteur

Niel Pretorius is die Hoof Uitvoerende Beampte van DRDGOLD Ltd. Hy is ondervoorsitter van Sakeliga se direksie, en voormalige direksielid by West Wits Mining Ltd en Rand Refinery Ltd. Hy boer ook met beeste en wild in Koffiefontein.

Dawie de Villiers

nie-uitvoerende direkteur

Dawie de Villiers is die stigter en sedert 1983 voorsitter van die MidCity Property Group in Pretoria – een van die grootste eiendomsontwikkeling- en bestuursmaatskappye in die Noord Gauteng-streek. Hy dien tans op die Adviserende Liggaam vir die Departement van Konstruksieëkonomie van die Universiteit van Pretoria. 

Chris Lerm

nie-uitvoerende direkteur

Chris Lerm was tot en met sy aftrede in 2017 Uitvoerende Hoof van Bemarking en direkteur van Clover SA, en direkteur van Clover Botswana en Clover Namibië. Sedert 2010 was hy Uitvoerende Direkteur van Clover Industries Ltd. Lerm was voorheen ook ‘n lektor in Bedryfsekonomie aan die Randse Afrikaanse Universiteit in 1981, waartydens hy ook as konsultant optree in die suiwelbedryf. 

Andries Brink

nie-uitvoerende direkteur

Andries Brink, voormalige voorsitter van die Groter Johannesburgse Sakekamer en sedert 2013 ’n direksielid van Sakeliga, is die stigter en Hoof Uitvoerende Beampte van Andile Group. Met meer as 20 jaar se ondervinding in die beleggings- asook aksepbanksektor spits hy hom toe op die doeltreffende funksionaliteit van beleggingsbanke en handelsbesighede deur middel van gepaste tegnologieoplossings. Brink was betrokke by die suksesvolle ontsluiting van die IBJ-Numora gesamentlike onderneming in Tokyo, asook by die Global Professional Services-span in Londen.

Bernard du Plessis

nie-uitvoerende direkteur

Bernard du Plessis is die Hoof Uitvoerende Beampte van Voyanti, ‘n tegnologie-onderneming wat fokus op digitale transformasie in die vierde nywerheidsomwenteling-ruimte. Du Plessis beskik oor 28 jaar se ervaring in die belasting-, regs- en rekeningkundige beroepe, en bied internasionaal advies oor die strukturering van groot internasionale transaksies vir korporatiewe- en handelsstrukture. Voorheen is hy die internasionale belastinghoof by PwC in Londen en Johannesburg, en daarna medehoof van belasting by ENSafrica, waar hy ook op seniorbestuurvlak betrokke is. Benewens sy betrokkenheid by Voyanti dien du Plessis ook tans op die direksies van ander plaaslike en internasionale maatskappye.