Nuus > In die media > Sakeliga dien kommentaar op die ‘Airbnb’-wetsontwerp in: Dereguleer om die speelveld gelyk te maak

Sakeliga het vandeesweek kommentaar op die Wysigingswetsontwerp op Toerisme (2019) aan die departement van toerisme voorgelê. Sakeliga het die afgelope maand twee insetkonferensies (in Kaapstad en in Pretoria) gehou om insette van industrierolspelers te kry vir die kommentaar. Lede van die publiek het tot 13 Junie 2019 tyd gehad om kommentaar te lewer op die Wetsontwerp, wat bedoel is om die Toerismewet van 2014 te wysig.

Saam met ander veranderinge beoog die Wetsontwerp om die Toerismewet te wysig om die minister van toerisme die bevoegdheid te gee om nasionale drempels vir korttermyn-huisverhuring te stel. Korttermyn-huisverhuring word in die Wetsontwerp omskryf as die verhuring op ’n tydelike basis van ’n woning of deel daarvan aan ’n besoeker teen vergoeding.

Volgens Gerhard van Onselen, senior ontleder by Sakeliga, kan die drempels wat in die Wetsontwerp beoog word, verreikende implikasies inhou vir entrepreneurs wat tot die toerismemark toegetree het deur platforms soos Airbnb.

“Die drempels vir korttermyn-huisverhuring, soos die Wysigingswetsontwerp op Toerisme beoog, sal waarskynlik daarop neerkom dat entrepreneurs in korttermynhuisverhurings in die een of ander stadium die staat se perke vir die aantal gaste, inkomste verdien of ander perke wat die minister bepaal, sal oorskry,” sê Van Onselen.

“Wanneer die gestelde perk oorskry is,” vervolg Van Onselen, “sal ’n korttermyn-huisverhuringsentrepreneur waarskynlik moet voldoen aan nog knellender en duur vereistes vir nakoming, wat kommersiële hersonering van wonings, hoër eiendomsbelasting en diensgelde, registrasiegelde of ander vereistes kan insluit. Sulke vereistes sal hoër koste vir sulke ondernemings meebring, wat na ons mening beslis implikasies sal hê en in die lig van Suid-Afrika se sukkelende ekonomie beskou moet word.”

Na oorweging van die Wetsontwerp en na ’n aantal vergaderings met belanghebbendes het Sakeliga tot die volgende gevolgtrekking oor die Wetsontwerp gekom, wat soos volg in sy voorlegging uiteengesit is:

  • Suid-Afrika se ekonomie en die sakesektor onderpresteer: ekonomiese groei is traag, werkloosheid is hoog en baie mense lewe in armoede.
  • Knellende rompslomp en reguleringslaste as gevolg van beperkende wetgewing help nie om lewenskragtige bedrywe, sakeondernemings en entrepreneurskap te skep nie.
  • Die toerismeakkommodasiesektor gaan reeds gebuk onder baie stukke wetgewing op alle regeringsvlakke.
  • Huidige wetgewing is moeisaam en bring nakomingskoste mee vir hotelle, gastehuise en B&B’s.
  • Oormatige regulering sal die toerismesektor in die algemeen belemmer, wat onversoenbaar is met die regering se ontwikkelingsdoelwitte van ekonomiese groei, kleinsakeontwikkeling en die bevordering van toerisme.
  • Gesien die huidige ekonomiese situasie en die bestaande nakomingskoste op toerisme is Sakeliga van mening dat die marginale impak van verdere wette en regulasies ekonomies nadelig sal wees.
  • In plaas van nuwe beperkings op een bepaalde sektor van die akkommodasiesektor te plaas, stel Sakeliga voor dat die regering moet probeer om maniere te kry om die reguleringslas op die bedryf in geheel te verlig.
  • Drempels op korttermyn-huisverhuring sal dit vir baie entrepreneurs moeiliker maak om aan die globale groeifase van die ‘delende ekonomie’ deel te neem.
  • Die publiek kan dit nie bekostig dat die Suid-Afrikaanse toerismebedryf nie die wesenlike geleenthede wat die ‘delende ekonomie’ bied, ten volle benut nie.

In sy voorlegging doen Sakeliga ’n beroep op die nuwe minister van toerisme om ernstige oorweging te skenk aan die impak van die huidige reguleringsomgewing op hotelle, gastehuise en B&B’s, en om die bydrae van wetgewing tot die koste van sake doen in die toerismeakkommodasiesektor te bepaal.

Sakeliga het die minister ook versoek om innoverende maniere te kry ter vermindering van die rompslomp, burokrasie en wetlike vereistes, wat bydra tot die uitdagings vir toerismeondernemings in die algemeen en akkommodasieondernemings in die besonder.
Laastens het Sakeliga die minister versoek om die korttermyn-huisverhuringsektor nie terug te hou deur nasionale drempels nie.

Wat is volgende vir die korttermyn-huisverhuurbedryf?
Van Onselen verduidelik dat die departement van toerisme nou die publiek se voorleggings oor die Wetsontwerp sal oorweeg. Daarna, as die departement besluit om voort te gaan, sal hy die Wetsontwerp – in sy huidige formaat of in ’n gewysigde formaat – in die parlement indien. Die Wetsontwerp sal dan na ’n parlementêre komitee verwys word, en daar sal dan verdere rondes openbare deelname wees.

Sakeliga sal die vordering van die huidige Wetsontwerp fyn dophou en sal aan die volgende stadiums van die wetgewende proses deelneem.

“Ons versoek alle partye, veral dié wat aan die korttermyn-huisverhuringsmark deelneem deur dienste soos Airbnb, om aan toekomstige prosesse van openbare deelname deel te neem. Diegene wat met ons standpunt saamstem, kan hulle steun vir Sakeliga se voorlegging op ons webblad toon,” sê Van Onselen.

Steun ons voorlegging
Sakeliga versoek sake-eienaars, lede van die publiek en organisasies wat sy voorlegging steun, om Sakeliga se kommentaarstuk te onderteken, wat die organisasie se mandaat sal versterk om aan openbare oorlegpleging oor die Wetsontwerp deel te neem gedurende die volgende fases van die wetgewende proses.
Lees Sakeliga se volledige voorlegging hier.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
TUIS     NUUS     KONTAK ONS

Teken in op ons nuusbrief

Sluit aan by ons poslys om die nuutste nuus en opdaterings van ons span te ontvang.

Jy het suksesvol ingeteken!

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Teken in op ons nuusbrief

Sluit aan by ons poslys om die nuutste nuus en opdaterings van ons span te ontvang.

Jy het suksesvol ingeteken!

Subscribe to our newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

SLUIT AAN
NUUSBRIEF